ReadyPlanet.com


พระคาถาเสริมทรัพย์


พระคาถาเสริมทรัพย์

พุทธะ มะอะอุ นะโมพุทธายะ
วิระทะโย วิระโคนายัง วิระหิงสา วิระทาสี วิระทาสา วิระอิตถิโย พุทธัสสะ มาณีมามะ พุทธัสสะ สะวาโหม

-----------------------------
พระคาถามหาลาภ

นะมามีมา มะหาลาภา อิติพุทธัสสะ สุวัณณังวา ระชะตังวา มะณีวา ธะนังวา พีชังวา อัตถังวา ปัตถังวา เอหิ เอหิ อาคัจเฉยยะ อิติมีมา นะมามิหัง

------------------------------
พระคาถาบูชาพระสีวลี

สีวะลี จะ มะหาเถโร เทวะตานะระปูชิโต โสระโห ปัจจะยา ทิมหิ
สีวะลี จะ มะหาเถโร ยักขา เทวาภิปูชิโต โสระโห ปัจจะยา ทิมหิ อะหัง วันทามิ ตัง สะทา
สีวะลี เถรัสสะ เอตัง คุณัง โสตถิ สวัสดิ ลาภัล ภะวันตุ เม

--------------------------------
พระคาถาพระเจ้าชนะมาร

ปัญจะมาเร ชิโนนาโถ ปัตโต สัมโพธิมุตตะมัง จะตุสัจจัง ปะกาเสสิ ธัมมะจักกัง ปะวัตตะยิ เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โหตุ เม ชะยะมังคะลัง

---------------------------------
พระคาถาพระปิยมหาราช

พระสยามมินทร์โธ วะโรอิติ พุทธะสังมิ อิติอะระหัง สะหัสสะกายัง วะรังพุทโธ นะโมพุทธายะ อิติปิ โส วิเสเสอิ อิเสเส พุทธะนาเมอิ อิเมนา พุทธะตังโสอิ อิโสตัง พุทธะปิติอิ ปิยะ มะมะ นะโม พุทธายะ ปิยะ มะมะ นะโมพุทธายะ ปิยะมะมะ นะโมพุทธายะ

---------------------------------
พระคาถาเมตตามหานิยมและปลอดภัย

เมตตา คุณณัง อะระหัง เมตตา
เมตตัญ จะ สัพพะโล กัสมิง มานะ สัมภาวะเย อัปปะริมาณัง

----------------------------------
พระคาถาหลวงปู่โอภาสี

อิติสุคะโต อะระหังพุทโธ นะโมพุทธายะ ปะฐะวีคงคา พระภุมมะเทวา ขะมามิหัง

ผู้ตั้งกระทู้ @_@แม่จ๋า :: วันที่ลงประกาศ 2008-06-02 04:00:31


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.